Vi har 110 idéer - vad händer med dem nu?

Idéansökan under temat kreativt kunnande som tog slut 15.9 samlade ihop över 100 idéer av olika aktörer från hela Finland. Valtteri Karhu sakkunnig från NMT-centralen i Tavastland har anledning att vara nöjd.

"Antalet idéer som vi fick in var imponerande och även många föreningar och företag som inte tidigare deltagit i ESF-ansökningsomgångarna kom med", berättar Karhu.

Varför var idéansökan en sådan framgång?

"Tröskeln att delta är låg och den sökanden parten får pröva sin idé med bara lite förberedelser. En annan anledningen till framgången är att kommunikationen nått rätt målgrupp.”

En panel bestående av olika experter utvärderar idéerna för tillfället och gallrar bort idéer som inte lämpar sig för just denna form av finansiering eller inte kommer att utvecklas till projekt.

På vilka grunder utvärderas idéerna? Förutom att idéen måste vara bra, måste den även passa in i strukturfondsprogrammet.

"När idéerna utvecklas till själva ansökningar utvärderas de enligt allmänna kriterier som är nationellt definierade i strukturfondsprogrammet. Därför kan tyvärr även en riktigt bra ansökan förbli utan stöd", förklarar Karhu.

Karhu tror att även en del av idéerna från denna idéansökan för kreativt kunnande kunde passa bättre in i helheten under temat delaktigt kunnande.

En utmaning för sökande kan vara att hitta samarbetspartners för sitt projekt. Creative and Inclusive Finland hjälper sökande med detta. Samtliga sökande har trots det kanske inte tid att få en lämplig palett ihop före den 30.11 vilken är deadlinen för själva ansökan.

"Det spelar ingen roll om tiden inte räcker till för tanken är att projekten kommer att starta vid olika tidpunkter. Sökande kan bli ombedda att lämna in ansökan i ett senare skede, för att få mer tid för förberedelser", berättar Karhu.

Samarbetspartners kan också hittas i de andra sökande. Om två liknande typer av idéansökningar har lämnats in, kan de kombineras till ett gemensamt projekt – eller så finansieras två projekt i olika delar av Finland.

För att klara sig vidare från idéansökan till andra skedet måste man alltså uppfylla kriterierna för strukturfondsprogrammet, hitta lämpliga samarbetspartners och skicka ESF-ansökan in i tid. I början på oktober informeras de sökande som slipper vidare till själva ansökan – eller alternativt om någon annan finansiering är mer relevant för den idéen.

Om ansökan godkänns, när får man börja arbeta?

"Behandlingstiden för själva ansökan är 3–4 månader och de första projekten kommer att inledas i mars 2017", säger Karhu.

 

Är du intresserad att veta mer om godkända projektidéer?  Mera information hittar du här om projekt som har finansierats i tidigare omgångar.