Sök finansiering för utveckling av kreativt kunnande

NTM-centralen i Tavastland öppnar Europas socialfonds (ESF) projektansökan. De projekt som stöds bör främja samarbete mellan konst, kultur och de kreativa branscherna samt samarbete mellan konst, kultur, kreativa branscher och övriga tillväxt- och strukturförändringsbranscher. Ansökningstiden avslutas 1.3.2016.

 

Vad handlar det om?

Målet för de projekt som genomförs är att integrera kreativt kunnande i företag inom tillväxt- och strukturförändringsbranscher samt i affärslivet, offentliga sektorn och läroinrättningar, vilket förbättrar förtjänstmöjligheterna genom eget arbete för arbetskraften inom de kreativa branscherna. En annan målsättning är ett starkare samarbete än tidigare mellan aktörer inom konst och kultur samt inom tillväxt- och strukturförändringsbranscher.

Inom denna projektansökan efterlyses projekt som riktar sig till aktörer inom de kreativa branscherna eller speciellt till att utnyttja de kreativa branschernas kunnande inom andra branscher. Företag från olika branscher, professionella inom de kreativa branscherna, företagsutvecklare och läroinrättningar bör vara involverade i projekten.

Projektens innehåll bör fokusera på en eller flera av följande åtgärder:

  • Stärkning av multiprofessionell kompetens
  • Förbättring av utbildningsutbudets träffsäkerhet
  • Mera kreativ kompetens i arbetslivet

 

Ytterligare information

Information om ansökan, fokus, urvalskriterier och direktiv för inlämning av ansökan finns här.

Allmänna tips för ansökningar och exempel på projekt som erhållit understöd finns på adressen: www.rakennerahastot.fi

Ansökan är en del av Finlands strukturfonds ESRF-ansökan Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, som gäller undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande åtgärdspaket Kreativt kunnande. Ansökningarna bör inlämnas till prioriteringsområde 4 (utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande), särskilt mål 9.2. (förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher).