Vilka projekt finansieras regionalt?

Läs vår nya utredning!

NordMatch 2017: Tillsammans för inklusion

NordMatch 2017 ordnas den 26 - 27.10 i Helsingfors.

Finansierings- kunnande och spelutbildning

Vi vill presentera fyra nya, påverkande projekt.

Creative and Inclusive Finland  – Kreativa delaktiga Finland (Luova ja osallistava Suomi) är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF-finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat