Vem är din inspiratör?

Kampanjen "Min inspiratör" samlar berättelser om människor som har inspirerat ungdomar.

Är du vilse i djungeln av stipendier?

Veronika Ekman berättar i sitt blogg inlägg om databasen Fyrk.fi.

Utmaningarna med utbetalningsansökan

Titti Schulman ger några tips till projektarbetare i sitt blogg inlägg.

Creative and Inclusive Finland  – Kreativa delaktiga Finland (Luova ja osallistava Suomi) är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF-finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat

 

Tapahtumat / Evenemang / Events

03.04. till 10.04.
10.04.
Itä-Suomi
|
20.04. till 22.05.
27.04.
Etelä-Suomi
|