Hae rahoitusta luovan osaamisen kehittämiseen

Hämeen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun, jonka kautta tuettavien hankkeiden tulee edistää taiteen, kulttuurin sekä luovien alojen yhteistyötä ja taiteen, kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen yhteistyötä. Hakuaika päättyy 1.3.2016.

 

Mistä haussa on kyse?

Haun piiriin kuuluvien hankkeiden tavoitteena on luovan osaamisen integroituminen kasvu- ja rakennemuutosalojen yrityksiin ja liike-elämään, julkiselle sektorille sekä oppilaitoksiin, mikä parantaa luovien alojen työvoiman mahdollisuuksia ansaita omalla työllään. Lisäksi tavoitteena on taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen toimijoiden entistä vahvempi yhteistyö.

Tässä hankehaussa etsitäänkin juuri hankkeita, jotka kohdistuvat luovien alojen toimijoihin tai erityisesti luovien alojen osaamisen hyödyntämiseen muilla aloilla. Hankkeissa tulee olla mukana eri alojen yrityksiä, luovien alojen ammattilaisia, yrityskehittäjiä ja oppilaitoksia.

Sisällöltään hankkeiden tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista toimenpiteistä:

  • Monialaisen osaamisen vahvistaminen
  • Koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen
  • Luovan osaamisen lisääminen työelämässä

 

Lisätietoja

Hakua koskevat tarkat tiedot, haussa huomioitavat painotukset, valintakriteerit ja ohjeet hakemuksen jättämisestä löytyvät täältä.

Yleisiä vinkkejä hakijalle ja esimerkkejä aiemmin tuetuista hankkeista löytyy osoitteesta: www.rakennerahastot.fi

 

Haku on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahaston ESR-haku, joka koskee opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovaa osaamista toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 (koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) erityistavoitteeseen 9.2. (kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen).

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus täällä