Osallistamalla osaamista -koordinaatiohankkeen haku on käynnissä

Avoinna on haku kahdelle erilliselle jatkohankkeelle, jotka jatkavat luovaa osaamista ja osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien koordinointia Creative and Inclusive Finland -koordinaatiohankkeen päätyttyä.

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä elinympäristöjen ja ryhmien eriytymisestä johtuvien erojen vaikutusta koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, mitä toteutetaan edistämällä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

Rahoitettavan hankkeen toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta.

Hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Haku tapahtuu sähköisesti internetissä. Hakuaika päättyy 3.10.2017.

 

Lisää tietoa:

 

Lisätiedot:
Marika Lindroth, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 082,