Miksi IPR-agentti on tarpeellisempi kuin koskaan?

Cursor Oy:n toteuttama IPR-agenttien valmennusohjelma on saatu päätökseen. Valmennettavina oli 26 monialaista ammattilaista eri puolilta Suomea. Tuloksena yli 10 asiakasyritykselle on tehty aineettoman pääoman, liiketoiminnan tai brändin kehittämissuunnitelma, järjestetty 28 valmennuspäivää, lähes 10 infoseminaaria, keskusteltu valtakunnallisten järjestöjen ja ministeriöiden kanssa aineettoman tuotannon edellytysten parantamisesta sekä perustettu uusi osuuskuntayritys palvelemaan pk-yritysten tarpeita.

Mitä sellaisia kaupallisia mahdollisuuksia IPR-agentti tai -manageri näkee, mitä yrittäjä tai pk-yrityksen johto itse ei oivalla?

Patenttiasiamies auttaa yritystä suojaamaan oikeuksiaan, IPR-agentti kaupallistamaan niitä.

IPR-agentti havaitsee, ideoi, etsii ostajat, myy, neuvottelee ja sopii sekä valvoo, että osapuolet saavat sen mitä sovitaan. Oikeat lisensointikumppanit voivat merkittävästi nopeuttaa kokonaan uusien markkinoiden avaamista.

”Näköalattomuudesta kärsivä yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri Suomessa tarvitsee juuri nyt lujaa uskoa, yhteisiä ponnisteluja ja oivalluksia kotimaisen yrityskenttämme kasvun mahdollisuuksista. Meillä on mistä tehdä uutta ja menestyvää liiketoimintaa – osaamista ja aineetonta pääomaa on niin yrityksissä kuin esimerkiksi suomalaisissa tuotemerkeissä, luonnossa, elintarvikkeissa ja palveluissa”, Cursor Oy:n tiedotteessa kerrotaan.    

Valmennusohjelman aikana toteutettiin lukuisa määrä yrittäjien antamia todelliseen tarpeeseen liittyviä harjoitustöitä. Niissä käsiteltiin mm. matkailuyrityksen markkinointistrategiaa, kokeneen yrittäjän toiminnan kehittämistä kohti uuden sukupolven yritystoimintaa, it-teknologiaa sisältävän keksinnön paketointia, suojausta ja markkinoille saattamisen strategiaa, taiteen ja kuoleman yhdistävää konseptia, siitä syntyviä oikeuksia ja niiden tuotteistusta, perheyrityksen historiallisen menestystuotteen suojaamista, IPR-strategiaa ja modernisointia sekä taiteen prosenttiliikkeen jalkauttamista sosiaali- ja terveysalalle.

Hankkeen loppumetreillä 19 valmennusohjelmaan osallistunutta monialaista ammattilaista perusti KREAM Helsinki -osuuskunnan. KREAM Helsinki ja Cursor Oy auttavat jatkossakin löytämään yritykselle juuri ne oikeat henkilöt, joiden avulla voi teettää välittömän ja tuloksekkaan tuotekehitystyön, tai pitkäjänteisen aineettoman omaisuuden kehittämissuunnitelman.

 

Lisää tietoa:
Cursor Oy
IPR-agenttien valmennusohjelma
KREAM Helsinki

 

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Noora Kiili, 040 1902 573, noora.kiili@cursor.fi
Vastaava tuottaja Marit Hohtokari, 0400 816 221, marit.hohtokari@hohtokari.fi

 

 

Aineeton omaisuus yritysten voimavaraksi oli valtakunnallinen valmennus- ja kehittämisohjelma, joka toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisrahaston tuella syyskuusta 2015 maaliskuun loppuun 2017, osana Cursor Oy:n Digitalisaatio-painopisteohjelmaa.