Luovaa osaamista -koordinaatiohankkeen haku on käynnissä

Avoinna on haku kahdelle erilliselle jatkohankkeelle, jotka jatkavat luovaa osaamista ja osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien koordinointia Creative and Inclusive Finland -koordinaatiohankkeen päätyttyä.

Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on luovan osaamisen hyödyntäminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivissa yrityksissä ja liike-elämässä, oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla, jolloin luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on uudistaa aineettoman arvon luomiseen ja luovan osaamisen monialaiseen hyödyntämiseen liittyvää osaamista ja asenteita. Luova osaaminen integroituu kasvu- ja rakennemuutosaloille, oppilaitoksiin ja julkiselle sektorille, jolloin eri alojen yritysten kilpailukyky vahvistuu ja ansaintamahdollisuudet kasvavat. Tavoitteena on vahvistaa aineettoman arvon luomisen ja luovan osaamisen monialaista toimintaympäristöä Suomessa.

Rahoitettavan hankkeen toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta.

Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukseen. Haku tapahtuu sähköisesti internetissä. Hakuaika päättyy 3.10.2017.

 

Lisää tietoa:

 

Lisätiedot:
Valtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 149, valtteri.karhu@ely-keskus.fi