Hae rahoitusta osallistamalla osaamisen kehittämiseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun, jonka kautta tuettavien hankkeiden tulee kehittää nuorten kanssa toimivien osaamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja hyvinvointia heidän toimintaympäristöissään. Hakuaika päättyy 1.3.2016.

Mistä haussa on kyse?

Haun piiriin kuuluvien hankkeiden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä elinympäristöjen ja ryhmien eriytymisestä johtuvien erojen vaikutusta koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Tämä tulee toteuttaa edistämällä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Tuettavien hankkeiden on kohdistuttava koulutuksessa tai työelämässä oleviin tai sinne siirtyviin nuoriin ja heidän elin- ja toimintaympäristössään vaikuttaviin toimijoihin. Näitä ovat oppilaitosten ohella kolmannen sektorin toimijat erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen aloilla.

Hankkeiden tulee olla monialaisia sekä edistää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin toimijoiden sekä oppilaitosten, julkisen ja yksityisen sektorin (esim. työpaikat ja yritykset) yhteistyötä. Erityisiä haussa huomioitavia painotuksia ovat nuorten kanssa toimivien monialainen osaaminen ja nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi heidän toimintaympäristössään osana palveluiden suunnittelua.

Lisätietoja

Hakua koskevat tarkat tiedot, haussa huomioitavat painotukset, valintakriteerit ja ohjeet hakemuksen jättämisestä löytyvät täältä.

Yleisiä vinkkejä hakijalle ja esimerkkejä aiemmin tuetuista hankkeista löytyy osoitteesta: www.rakennerahastot.fi

 

Haku on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahaston ESR-haku, joka koskee opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osallistamalla osaamista toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 (koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) erityistavoitteeseen 9.1. (siirtymävaiheita ja koulutusta tukevien palveluiden parantaminen). Toimenpidekokonaisuuden kuvaus täällä.