Jamittele ideasi hakukuntoon!

Luovan osaamisen ideahaku on avoinna 15.9.2016 saakka.

Uusi työ mullistaa työntekijän osaamisen

Uffe Elbæk puhui Musiikkitalolla 9.5.

Creative Business Cup Finland on käynnissä!

Luova tekijä, osallistu kilpailuun!

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland on aktiivisesti toimiva verkosto, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen ESR-hankkeita. Tämän lisäksi me kokoamme ja välitämme luovan ja osallistavan alan tietoa sekä pyrimme lisäämään hanketoiminnan kattavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta valtakunnallisesti.